gotheborgscigarrfestival.se

Göteborg och tobak

Tobakens påverkan

Tobakens påverkan

Rökning är en av de ledande anledningarna till både hjärt- och lungsjukdomar. Här får du en genomgång av rökningens effekt både på individnivå till ett mer globalt perspektiv. Med mängden pengar tobakens har genererat in till samhället är det inte konstigt att förstå varför en reduktion av dess konsumption kan påverka ekonomin negativt. Därför är det av stor vikt att undersöka tobakens effekt i samhället både globalt och lokalt.

Tobakens påverkan

Med tobakens effekter på hälsan liggandes på bordet har förändringar skett i attityderna mot tobaksrökning. Detta har lett till fler sociala förändringar såsom förbud av rökning vid allmänna platser som planeras att utvidgas till fler områden. Den sociala aspekten är att detta förbud riskerar att öka den sociala klyftan bland gruppen rökare. Liknande förändringar går att se i flera länder världen om med legislation införda för att skapa långsiktig ändring.

Effekten på kroppen

Att konsumera tobak har både kort- och långsiktiga konsekvenser. Rökning skadar kroppen på så sätt att blodflödet minskar. Detta sker på grund av att blodkärlen reduceras i storlek och leder i längden till hjärt relaterade problem till exempel hjärtinfarkt och stroke. Vissa cancer typer är associerade med tobak rökning, främst cancer i halsregionen. För dig som passiv rökare är minst lika farligt. Som andrahands rökare, det vill säga exponerad utan att röka själv, är effekterna signifikanta,

Tobakens påverkan

Passiv rökning bevisar att tobak har en påverkan på social nivå. Tobaken lanserades som en produkt riktad mot gravida kvinnor under 50-talet. Produkten var associerat med status och har fortsatt på samma bana. Med det ökande anammandet av tobaken i social kontext har produkten kunnat få ett fotfäste i den ekonomiska marknaden. Med tiden har framställningen ändrats med mer forskning som styrkar konsekvenserna av tobakrökning både på kort- och långsikt.

Som sammanfattning, har tobaken haft en viktig roll från ett historiskt perspektiv. Med dess introduktion in i samhället för att gynna ekonomin till att omfattande forskning visar dess negativa effekt på individnivå. Hur trenden kommer att fortsätta i framtiden är bara att se. Med utbildning av allmänheten samt införandet av tobak fria områden har samhället flyttat i en riktning med mindre tolerans för tobak, som har påverkat det sociala samspelet.