gotheborgscigarrfestival.se

Göteborg och tobak

Teorin

Teorin

Tobaksplantan är en växt som växer naturligt i Nord- och Sydamerika. Den tillhör samma familj som peppar, potatis och den giftiga Nattskuggan. Fröet från en tobaksväxt är mycket trivialt. Ett enda korn innehåller cirka 300 000 frön. Man tror att tobak började växa i Amerika runt cirka 6 000 f.Kr. Cirka 1 f.Kr. började amerikanska indianer att använda tobak på många olika sätt, till exempel för andliga och medicinska syften.

Förr ansågs tobak vara botemedel mot många sjukdomar, och användes för att klä sår, samt för att lindra smärta. Tuggtobak troddes exempelvis kunna reducera smärtan från tandvärk. Det viktigaste skälet till tobakens växande berömmelse i Europa var dess helande egenskaper. 1776, under det amerikanska frihetskriget, finansierade tobaken revolutionen genom att tjäna som säkerhet för lån som amerikanerna lånade från Frankrike. Först efter många seklers användning skulle kritik framkomma kring tobakens skadlighet.

teorin

Tobakens historia i Europa

På 1400-talet planterade portugisiska sjömän tobak vid nästan alla sina handelsposter, för eget bruk och gåvor. Det var först runt mitten av seklet, i Brasilien, som det storskaligt och kommersiellt började odlas. I slutet av 1500-talet planterades och användes tobak i nästan varje land i Europa. Tobak både snusades och röktes, och då liksom nu baserades alla de då vanligt förekommande produkterna på individuella preferenser. Många människor som rökte tobak siktade just på dess ”medicinska användningsområden”.

Tobaksutbyten fick en stark position i USA under frihetskriget. Under detta revolutionära krig användes tobak av rebellerna som säkerhet för de lån de fick från Frankrike. Trots att tuggtobak var den vanligaste tobaksformen på 1800-talet tog cigaretter gradvis makten. Cigaretter kom till popularitet efter upptäckten av cigaretttillverkningsmaskinen (James Bonsack, år 1881). Här såg magnaten och filantropen James Duke sin chans, och lyckades tillsammans med American Tobacco Company skapa och marknadsföra den morderna cigaretten.

Cigarettens popularitet växte under första och andra världskriget. Tobaksinrättningar började därefter skicka miljoner paket cigaretter till militärer på frontlinjerna, vilket genererade miljontals beroende konsumenter i processen. Cigaretter ingick till och med i soldaternas dagliga ranson av ”mat”. På 1920-talet började tobaksföretagen även marknadsföra cigaretter till kvinnor, och skapade varumärken som gjordes mer lockande för kvinnor. Antalet kvinnliga rökare tredubblades efter 1935. Än idag är tobak en av de mest inkomstbringande i världen.