gotheborgscigarrfestival.se

Göteborg och tobak

Produktionsproblem

Produktionsproblem

Även om vi är många som tycker om att njuta av en riktigt god cigarr eller andra tobaksvaror finns det en baksida med tillverkningen. Mycket av tobaken som används i svenska produkter kommer från Indonesien som är världens femte största producent av råtobak. Rapporter har visat att barnarbete är vanligt när det gäller arbetet på tobaksodlingarna. Arbetet är i regel både farligt och hårt. Barn som bara är åtta år gamla har satts i arbete på odlingarna.

Många av barnen hanterar kemikalier, utför tunga lyft och använder vassa verktyg när de sliter för att tobaksbladen ska kunna skördas och torkas för att säljas vidare till uppköparna. Det är sällsynt att dessa uppköpare bryr sig om något annat än kvalitet och pris. I samband med rapportering kring detta har aktörer på den svenska marknaden gått ut och sagt att de inte är helt säkra på hur det ligger till med deras produkter.

Ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Produktionsproblem

Miljön blir lidande när vi njuter av tobak. Världshälsoorganisationen har gjort en studie som belyser miljöeffekterna av tobak. I studien pekas det ut problem som avskogning, föroreningar och nedskräpning. Orsaken till dessa problem är tobaksprodukter. WHO menar att 90 procent av all tobak odlas i låginkomstländer där odlingarna upptar 4,3 miljoner hektar jordbruksmark. Marken hade istället kunnat användas för att odla andra grödor. Tobaksodlingarna kräver dessutom enormt stora mängder bekämpningsmedel.

I den maskinella processen vid tillverkningen av cigaretter tillsätts dessutom kemikalier för att förhindra att cigaretten slocknar och för att den ska hållas fräsch länge utan att mögla och kunna lagras i många år. Hanteringen av kemikalier kan vara en fara om de inte hanteras på rätt sätt. Dessutom dyker kemikalierna senare upp i naturen om inte cigarren tas om hand om på rätt sätt efter att den har rökts.

Personer som arbetar inom cigarrindustrin är inte sällan mycket dåligt avlönade. I och med att en premiumcigarr kan ha passerat 300 mellanhänder är det inte svårt att räkna ut alla dessa rimligtvis inte kan erbjudas särskilt bra betalt för sitt arbete. För att motverka dessa problem, ha för vana att kolla upp var din cigarr kommer ifrån och var tobaken har odlats. Med lite bakgrundsinformation smakar den säkert ännu bättre!